Săptămâna 22 - Duminică, 29 Mai 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Biserica Subterană

      Dacă eşti musulman, a deveni urmaş al lui Mesia înseamnă mai mult decât a-ţi schimba religia. Consecinţele acestei alegeri sunt teribile: noii credincioşi sunt respinşi de ceilalţi musulmani, de familiile lor şi uneori sunt chiar obligaţi să divorţeze şi îşi pierd copiii.

Îşi pot pierde moştenirea, slujba, locuinţa, uneori primesc ameninţări cu moartea, iar unii dintre ei chiar sunt ucişi. În multe cazuri sunt obligaţi să îşi trăiască noua credinţă în ascuns din cauza fricii de persecuţie.
Devin astfel “credincioşi în ascuns”! Mulţi dintre ei sunt izolaţi şi le este foarte greu să persevereze în credinţa lor.

Rugăciune:

 Rugaţi-vă pentru noii credincioşi care chiar acum se confruntă cu posibilitatea morţii. Fie ca Dumnezeu să îi protejeze şi să le dea tărie.
 Credincioşii în Mesia să fie gata să plătească orice preţ al urmării Lui, inclusiv prigonirile sau moartea.
 Situaţia credincioşilor în ascuns să se îmbunătăţească şi pentru ca creştinii din întreaga lume să le vină în ajutor.

Săptămâna 21 - Duminică, 22 Mai 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru  I. R. - Iran

I. R. este din Biserica Betleem din Medgidia, judeţul Constanţa. Absolventă a Centrului Român de Studii Transculturale din Constanţa, I. R. este implicată în lucrarea cu femeile musulmane din zona Dobrogei şi în lucrarea de alfabetizare a acestora  şi a copiilor turci şi tătari.
Ea a fost acreditată de APME să meargă ca misionară în Iran, unde doreşte să lucreze printre femeile marginalizate şi tinerii care nu Îl cunosc pe Dumnezeu.
A început procesul de strângere a fondurilor şi de formare a unor grupuri de sprijin în rugăciune pentru această lucrare. 

Motive de rugăciune:

 Pentru pregătirea intrării într-o altă cultură total diferită de cea românească.
 Să ne rugăm pentru protecţia ei fizică, psihică şi spirituală.
 Ajutor din partea Duhului Sfânt în învăţarea limbii persane.
 Viziune şi pasiune pentru lucrarea în cadrul popoarelor musulmane din Iran.

Săptămâna 20 - Duminică, 15 Mai 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Înţelegerea adevărului despre Isus

În religia islamică Isus este considerat un mesager al lui Dumnezeu, un profet care a fost trimis să-i conducă pe Israeliţi. Mesajul Său a fost transmis printr-o nouă scriptură, Incil (Evanghelia). Coranul spune că Isus s-a născut din fecioara Maria prin porunca lui Dumnezeu.
Tot prin porunca lui Dumnezeu, Isus putea înfăptui miracole. Ca alţi profeţi din islam, Isus a fost considerat un foarte bun musulman (adică s-a dedicat în totalitate lui Dumnezeu).
În ultimii ani foarte mulţi musulmani au făcut apel la cartea „Evanghelia după Barabas” pentru a demonstra că Isus a fost un musulman foarte devotat. 
În această carte Isus este portretizat ca un profet care se roagă, vorbeşte şi se comportă exact ca musulmanii tradiţionali.

Rugăciune:

Rugaţi-vă ca toţi credincioşii islamici să vadă în adevăr că Isus a fost mereu supus Tatălui, dar că El a fost mai mult decât un simplu profet.
Fie ca Dumnezeu să le deschidă ochii musulmanilor cu privire la erorile strecurate în „Evanghelia după Barabas”

Săptămâna 19 - Duminică, 08 Mai 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Ştefan şi Ioana Balic - El-Salvador

Ştefan a fost preot catolic până în momentul în care a fost umplut de Duhul Sfânt. Acum face parte din Biserica Făclia din Baia Mare. 
Atât Ştefan, cât şi Ioana au experienţa misiunii şi au absolvit şcoli specifice de misiologie. Au fost în misiune pe termen scurt şi mediu în El Salvador, Honduras, Canada, Peru, Republica Moldova, Italia.
Ştefan şi Ioana Balic (împreună cu fetiţa lor Hadassa) au plecat în El Salvador. Acolo se implică în evanghelizare şi în educaţie creştină, în formarea şi echiparea lucrătorilor din bisericile locale. 

Motive de rugăciune:

  Războiul civil a zguduit ţara. Ura, violenţa, suspiciunea a devastat şi continuă să afecteze societatea. Rugaţi-vă pentru pace, iertare şi reconciliere în El Salvador.
  Liderii bisericilor să poată găsi suficiente resurse pentru a dota şcoli de instruire şi a forma noi lideri. 
  Lucrarea cu copiii şi adolescenţii — peste 350.000 de copii au fost abandonaţi  în timpul războiului.