Săptămâna 20 - Duminică, 15 Mai 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Înţelegerea adevărului despre Isus

În religia islamică Isus este considerat un mesager al lui Dumnezeu, un profet care a fost trimis să-i conducă pe Israeliţi. Mesajul Său a fost transmis printr-o nouă scriptură, Incil (Evanghelia). Coranul spune că Isus s-a născut din fecioara Maria prin porunca lui Dumnezeu.
Tot prin porunca lui Dumnezeu, Isus putea înfăptui miracole. Ca alţi profeţi din islam, Isus a fost considerat un foarte bun musulman (adică s-a dedicat în totalitate lui Dumnezeu).
În ultimii ani foarte mulţi musulmani au făcut apel la cartea „Evanghelia după Barabas” pentru a demonstra că Isus a fost un musulman foarte devotat. 
În această carte Isus este portretizat ca un profet care se roagă, vorbeşte şi se comportă exact ca musulmanii tradiţionali.

Rugăciune:

Rugaţi-vă ca toţi credincioşii islamici să vadă în adevăr că Isus a fost mereu supus Tatălui, dar că El a fost mai mult decât un simplu profet.
Fie ca Dumnezeu să le deschidă ochii musulmanilor cu privire la erorile strecurate în „Evanghelia după Barabas”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu