Săptămâna 18 - Duminică, 01 Mai 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Convertiţii dintre musulmani

      
      Pentru a înţelege mai bine Coranul, Khalid căuta răspunsuri şi a apelat la cei care aveau mai multe cunoştinţe despre el.
         Într-una din zile Khalid a făcut o vizită unui prieten din copilărie. În casa lui a găsit o carte despre care el credea că este un comentariu la Coran. Totuşi, în timp ce citea acea carte, inima lui a început să bată cu mai multă putere, deoarece în ea găsea răspunsurile la multe dintre întrebările sale. În aceeaşi noapte a avut un vis în care a văzut cuvintele „Eu sunt Dumnezeul pe care îl cauţi, Eu sunt adevărul”.
        Prietenul său i-a explicat că probabil era Dumnezeul din Biblie care i s-a descoperit. El l-a invitat să-l primească pe Hristos, iar apoi Khalid a fost primit într-un grup secret de credincioşi.

Rugăciune:

Rugaţi-vă pentru credincioşii care se întorc la credință dar nu găsesc o adunare în preajmă.
Rugaţi-vă pentru adunările locale să poată intra în contact cu acești oameni și să îşi asume riscul ajutorării lor.

Săptămâna 17 - Duminică, 24 Aprilie 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Biserica Prigonită

Moduri în care creştinii sunt persecutaţi în lumea islamică:
Pedepsirea convertiţilor — Decizia lor de a veni la Hristos atrage o opoziţie puternică şi ostilitate. Legea islamică Sharia cere pedeapsa cu moartea pentru bărbaţii care se convertesc de la islam.
Îngrădirea întâlnirilor – refuzul acordării autorizaţiilor de construcţie pentru biserici, pentru închirierea spatiilor publice sau chiar interzicerea întâlnirilor în scopul închinării creştine.
Privarea de nevoile de bază – Forţaţi să plece din mediul lor, fără case, prieteni, fără slujbă, ei nu îşi pot face rost de hrană şi nu îşi pot împlini alte nevoi de bază.
Atacuri împotriva liderilor – pastorii şi misionarii sunt ţinta predilectă a atacurilor pentru că sunt socotiţi principalii responsabili pentru convertiri.
Educaţia inadecvată – Părinţii creştini nu îşi pot trimite copiii la scoală, fiind perpetuată astfel sărăcia. Unii copii sunt luaţi din familii sau de la soţul creştin şi închişi în mănăstiri budiste sau în medii islamice.
Violenta – există creştini forţaţi să plece din comunităţile lor, unii sunt răpiți, violați, alţii sunt bătuţi, târâţi în temniţe sau omorâţi. Unii sunt chiar executaţi în mod oficial din cauza credinţei lor.


Motive de rugăciune:

Protecţie fizică şi spirituală a celor care se convertesc.
Ajutor şi susţinere din partea bisericii din lumea liberă.
Curaj şi răbdare în mijlocul persecuţiilor.
Pentru întoarcerea la Dumnezeu a celor care prigonesc.


Săptămâna 16 - Duminică, 17 Aprilie 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Relaţiile dintre creştini şi musulmani

        În calitate de creştini, noi trebuie să ne cercetăm adânc inimile, să ne pocăim dacă cumva am ajuns şi noi să îi urâm pe musulmani, în loc să ne rugăm pentru aceştia.
        Nouă ni s-a încredinţat misiunea reconcilierii sau împăcării (2 Corinteni 5 : 18, 19).
        Nu există o Evanghelie scrisă pentru vremuri de război şi o alta pentru vremuri de pace. Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său pentru „toată lumea”.
        Mesajul dragostei lui Dumnezeu în Hristos este acelaşi pentru toate vremurile, locurile şi pentru toţi oamenii. Dorim să rămânem credincioşi lui Hristos şi să devenim mai rodnici în relaţiile noastre cu musulmanii.

Rugăciune:

      - Pentru vindecarea cicatricelor provocate de lungile războaie între creştini şi musulmani
      - Pentru o relaţie de respect şi încredere între creştini şi musulmani
      - Pentru manifestarea dragostei creştine în prezentarea Evangheliei prin trăirea vieţii şi prin proclamare.

Săptămâna 15 - Duminică, 10 Aprilie 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Ionuţ Cuceuan - Wycliffe

Ionuţ este necăsătorit si este membru în Biserica Noua Speranţă din Zalău. 
A studiat CBEE Oradea și a continuat studiile de lingvistică în Anglia la Wycliffe. Vrea să se implice în proiecte de traducere ale Bibliei acolo unde nevoia este mai mare.
Wycliffe este o organizaţie care are viziunea de a traduce Cuvântul lui Dumnezeu în limba fiecărui grup etnic.

Rugăciune:

Atât el, cât şi cei din familie au probleme de sănătate.
Suport şi încurajare pentru finalizarea cursurilor lingvistice
Înţelepciune şi călăuzire pentru Ionuţ în alegerea unui proiect de traducere a Bibliei
Aproape jumătate dintre cele 7.000 de limbi ale lumii nu au nici măcar un verset tradus din Cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem în generaţia noastră fiecare popor având acces la Cuvintele Vieţii!

Săptămâna 14 - Duminică, 3 Aprilie 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Atitudinea noastră faţă de musulmani

 Autorul următorului paragraf îi iubeşte foarte mult pe musulmani.
Vreau ca tu să ştii că am supravieţuit la două atentate create de musulmani extremişti şi îndreptate asupra mea. Unul în 1986 şi al doilea în 1989. Am primit nenumărate ameninţări cu moartea din partea musulmanilor extremişti!
Am fost arestat, am avut casa percheziţionată şi Bibliile mi-au fost confiscate.
Am prieteni apropiaţi care au fost torturaţi. Cred că pot spune cu onestitate că mi-am câştigat dreptul de a afirma că nu sunt naiv în ce îi priveşte pe musulmanii extremişti.
Dar vreau să te întreb: Ce zice credinţa noastră creştină despre atitudinea pe care ar trebui să o avem faţă de musulmani în zilele noastre?”

 Rugăciune:

Rugăciune Radicală  pentru ca musulmanii să experimenteze harul lui Dumnezeu.
Credinţă Perseverentă  Crede că Dumnezeu poate să ridice lucrători dedicaţi care să ducă mesajul lui Dumnezeu musulmanilor.
Sacrificiu Extrem — în loc să reacţionăm prin frică, ar trebui să răspundem într-un spirit şi o atitudine gata de sacrificiu, care să  reflecte dragostea lui Isus din noi.