30 iunie 2013 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru:

Paul și Ruth - sunt trimiși  de  biserica  Cer Deschis din București și de Biserica  Lairam  Church, Mizoram. Lucrează în  parteneriat  cu  APME și  TPM.  Paul  a  absolvit Institutul de Arhitectură – Bucureşti, iar la TPM - Şcoala Internaţională de Ucenicie, și Shillong.
Lucrează în evanghelizare și plantare de biserici într-un teritoriu oprimat de aproape jumătate de scol. De asemenea sunt implicați și într-un Proiect de Dezvoltare Comunitară în urma căruia vor beneficia şi persoane din zone rurale, foarte izolate sau subdezvoltate.
Guvernul ţării unde slujesc urmărește foarte strict toate acțiunile străinilor, care nu au voie să locuiască decât în capitala țării.
Își doresc să alcătuiască o echipă mai mare de români și să poată astfel să pună bazele unei lucrări pe termen lung.

Rugăciune - Misiune       
Paul și Ruth œ
            Protecție şi sănătate familiei;
Relaţii mai profunde cu persoanele cu care au intrat în contact şi o deschidere pentru Vestea cea Bună;

Rugăciune - România

Județul Hunedoara
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii bisericilor;
Pentru har și plinătate a Duhului în bisericile din judeţ;
Mobilizarea bisericilor în evanghelizare și plantare de biserici atât în județ cât și în zonele  mai  puțin  evanghelizate ale României.
Județul Hunedoara
Situat   în   regiunea   Transivania,   cuprinde   un municipiu, 14 orașe și 55 de comune înregistrând o   populație   de   396.253   locuitori.  

Municipiul Deva este reședința de județ cu o populație de 56.647 locuitori. 

23 iunie 2013 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru:

Pogorârea duhului Sfânt - În această duminică sărbătorim Cincizecimea pentru a celebra darul lui Dumnezeu  pentru Biserică, Duhul Sfânt.
Fără puterea Duhului Sfânt realizăm puţine lucruri în viaţa de creştini, cu atât mai puţin în evanghelizare şi misiune.
Înainte ca Isus să se întoarcă la Tatăl, a promis că Îl va trimite pe Duhul Sfânt să fie Mângâietorul şi călăuza noastră pentru a ne împuternici să fim martorii Lui. Această promisiune a fost împlinită în ziua Cincizecimii.
De-a lungul secolelor, Duhul Sfânt L-a revelat pe Hristos multor musulmani în diferite părţi ale lumii. Numărul mare de musulmani care s-au întors la Hristos în Indonezia în anii 1960 şi 1970, şi în unele părţi ale Africii, poate fi atribuit în principal lucrării pline de putere a Duhului Sfânt.

Rugăciune - Misiune       
Umplere cu Duhul Sfant
Duhul Sfânt să umple pe fiecare musulman convertit cu puterea și prezența Sa,
Duhul Sfânt să-i sfințească și să-i călăuzească spre adevăr,
Domnul să-i ajute să învingă mediul ostil față de Evanghelie și de creștini, trăind și acționând prin Duhul Sfânt, rugându-se și mijlocind pentru lumea pierdută.

Rugăciune - România

Județul Harghita
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii bisericilor.
Pentru har și plinătate a Duhului în biserici.
Județul Harghita
Situat   în   regiunea   Transilvania,   cuprinde   4 municipii, 5 orașe și 58 de comune înregistrând o populație de 304.969 locuitori.

Municipiul Miercurea Ciuc este reședința de județ cu o populație de 42.029 locuitori. 

16 iunie 2013 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru:

Maria - Este trimisă de Biserica Penticostalaă Nr.1 - Târgu-Jiu. A absolvit Colegiul Biblic Est- European  și Sociologia la Maghad University. 
Este  căsătorită  cu Jonathan, și  au  trei  copii. Lucrează într-o țară din Asia de sud-est, în parteneriat APME și SPMCR.
Maria este implicată împreună cu soțul ei în plantare de biserici, ucenicizare, lucrarea cu copiii din mahalale și în lucrarea cu femeile. Lucrează, de asemenea, în educație creștină prin școala misionară pentru copiii săraci și coordonează un orfelinat.
Rugăciune - Misiune       
Maria
Ungere proaspătă și sănătate fizică;
Noii credincioși din Biserica;
Copiii de la orfelinat, să nu ducă lipsă de nimic, să crească în frică de Domnul;
Construirea unui orfelinat;
Mai mulți lucrători localnici maturi spiritual;
Numele Domnului să fie cunoscut și glorificat în aici și Împărăția Domnului să se extindă cu repeziciune.
Rugăciune - România

Județul Gorj
Viziune, protecție și înțelepciune  divină  pentru slujitorii bisericilor;
Har  și   plinătate   a   Duhului în biserici;
Evanghelia să fie propovăduită în toate localitățile județului.
Județul Gorj
Situat în regiunea Oltenia, cuprinde 9 orașe și 61 de comune înregistrând o populație de 334.231 locuitori. 

Municipiul  Târgu  Jiu  este  reședința  de județ cu o populație de 98.238 locuitori. 

9 iunie 2013 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru:

Rodica - Este trimisă de Biserica Penticostală „Betleem” din Medgidia.
            A absolvit Facultatea de Sociologie si Asistență Socială și Centrul Român de Studii Transculturale, Constanţa.
            Rodica este implicată în lucrarea cu femeile din Asia Centrală. Slujește asiaticilor deportați în școli pentru pregatirea liderilor și prin conferințe de pregătire a liderilor pentru lucrarea cu femeile.

Asia Centrală
            Populația: 75 mil.
            Limba: persană
            Musulmani: 98%
            Evanghelici: 0,2%

Rugăciune – Misiune
Rodica
            Protecția  și  eficiența  în  lucrare  a  celor  care urmează cursurile și/sau participă la conferințe;
            Învațarea limbii persane;
            Călăuzire     și     înțelepciune     în     abordarea „întăriturilor” create de islam în mintea oamenilor;
            Creativitate în abordarea diferențelor culturale;
           
Rugăciune - Romania
București

            Viziune, protecție și înțelepciune  divină  pentru păstorii locali;
            Har   și   plinătate   a   Duhului în biserici;
            Pasiune în evanghelizare și plantare de biserici în toate cartierele Bucureștiului.
București 

            Este  capitala  României  și,  în  același timp,  cel  mai  populat  oraș,  centru  industrial  și comercial al țării. Populația de 2.192.372 de locuitori face ca Bucureștiul să fie al șaselea oraș ca populație din Uniunea Europeană. 

2 iunie 2013 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru:

            
Violenta in islam Orice sistem religios  care  autorizează violenţa   şi   promovează crima şi curăţirea religioasă este  în  mod  fundamental incapabil   de   bunăvoință şi nu are capacitatea de a ajuta oamenii din punct de vedere spiritual.
            Cei mai mulţi dintre musulmani sunt iubitori de pace. Totuşi, religia musulmană are unele elemente groaznice de violenţă construite în ea. În Coran, toate referinţele făcute la adresa prieteniei, toleranţei şi acceptării celor din jur sunt puse înaintea celor care poruncesc şi laudă violenţa. În teologia musulmană, dacă există vreo discrepanţă între două versete ale Coranului, primul este anulat de cel scris mai târziu. De exemplu: „Nu există constrângere în religie” (2.256), a fost scris înainte de următorul verset şi a fost anulat de acesta: „Luptaţi şi junghiaţi pe infideli” (9:5).
Atentate Teroriste
œ          2001-USA - 2752 morți
œ          2004-Rusia- 344 morți
œ          2004-Spania-201 morți
œ          2007 - Irak - 454 morți
œ          2008 - India -178 morți
œ          2010-Nigeria-528 morți
œ          2011-Nigeria-150 morți
œ          2012-Nigeria-215 morți

Rugăciune - Misiune       
            Dumnezeule  Atotputernic,  acești  oameni nu  se  gândesc  la  voia  Ta  în  momentul  în care săvârșesc astfel de acte criminale. Ei sunt înşelaţi de Satan, vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al oamenilor. Ridică-Te, o, Doamne, şi eliberează-i din strânsoarea celui rău! Ajută-i să nu treacă în veşnicie cu mâinile vinovate de vărsare de sânge.  Schimbă-le  inimile  prin  dragostea  şi puterea Ta!

Rugăciune– Diaspora Română

Italia           
            Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii bisericilor.
            Har  și  plinătatea  Duhului  în bisericile de emigranti din aceasta tara;
            Unitate   în   biserici; unitate între lucrători și biserici; înțelepciune și îndrăzneală pentru vestirea Evangheliei atât conaționalilor cât și italienilor.
Italia
            Este  un  stat  european,  situat  în  cea  mai mare parte pe Peninsula Italică. Se învecinează cu Franța, Elveția, Austria, și Slovenia. Țara numără 60.776.531 locuitori iar capitala este la Roma.

            În Italia trăiesc aproximativ un milion de români.