2 iunie 2013 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru:

            
Violenta in islam Orice sistem religios  care  autorizează violenţa   şi   promovează crima şi curăţirea religioasă este  în  mod  fundamental incapabil   de   bunăvoință şi nu are capacitatea de a ajuta oamenii din punct de vedere spiritual.
            Cei mai mulţi dintre musulmani sunt iubitori de pace. Totuşi, religia musulmană are unele elemente groaznice de violenţă construite în ea. În Coran, toate referinţele făcute la adresa prieteniei, toleranţei şi acceptării celor din jur sunt puse înaintea celor care poruncesc şi laudă violenţa. În teologia musulmană, dacă există vreo discrepanţă între două versete ale Coranului, primul este anulat de cel scris mai târziu. De exemplu: „Nu există constrângere în religie” (2.256), a fost scris înainte de următorul verset şi a fost anulat de acesta: „Luptaţi şi junghiaţi pe infideli” (9:5).
Atentate Teroriste
œ          2001-USA - 2752 morți
œ          2004-Rusia- 344 morți
œ          2004-Spania-201 morți
œ          2007 - Irak - 454 morți
œ          2008 - India -178 morți
œ          2010-Nigeria-528 morți
œ          2011-Nigeria-150 morți
œ          2012-Nigeria-215 morți

Rugăciune - Misiune       
            Dumnezeule  Atotputernic,  acești  oameni nu  se  gândesc  la  voia  Ta  în  momentul  în care săvârșesc astfel de acte criminale. Ei sunt înşelaţi de Satan, vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al oamenilor. Ridică-Te, o, Doamne, şi eliberează-i din strânsoarea celui rău! Ajută-i să nu treacă în veşnicie cu mâinile vinovate de vărsare de sânge.  Schimbă-le  inimile  prin  dragostea  şi puterea Ta!

Rugăciune– Diaspora Română

Italia           
            Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii bisericilor.
            Har  și  plinătatea  Duhului  în bisericile de emigranti din aceasta tara;
            Unitate   în   biserici; unitate între lucrători și biserici; înțelepciune și îndrăzneală pentru vestirea Evangheliei atât conaționalilor cât și italienilor.
Italia
            Este  un  stat  european,  situat  în  cea  mai mare parte pe Peninsula Italică. Se învecinează cu Franța, Elveția, Austria, și Slovenia. Țara numără 60.776.531 locuitori iar capitala este la Roma.

            În Italia trăiesc aproximativ un milion de români.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu