24 iunie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Nicolae Iacob și Lidia [Turcia]

Iacob si Lidia au trei copii: Gabriel, Sonia și David și sunt trimiși de Biserica Penticostală Betel din Constanța.
Iacob a absolvit studiile de Teologie Pastorală din programa Advanced Training Studies BEE, Lidia este asistent medical și a absolvit Seminarul Teologic Penticostal forma F.R.
Se implică într-un proiect care are ca scop instruirea și mobilizarea păstorilor și liderilor turci în evanghelizare și plantarea de noi biserici în națiunea turcă.
În   cadrul   acestui   proiect,   au   organizat în Istanbul două centre de instruire la care frații   turci   au   răspuns   foarte   bine   și   au format o echipă de coordonare turcă care să implementeze proiectul la nivelul întregii țări.
Din anul 2010 familia Nicolae a fost nevoită să se întoarcă în Romania din pricină că nu au mai primit vizele pe termen lung.
Iacob continuă meargă regulat în Turcia pentru mentorarea, încurajarea și mobilizarea echipei de păstori turci din Istanbul.

TURCIA
•   72,5 milioane locuitori
•   religie: 98% musulmani
•   creștini evanghelici: 0.005%
•   Istanbul - 18 milioane de locuitori
•   biserici în Istanbul - 30

Să ne rugăm:
-         Tot mai mulți  lideri  să răspundă și să se implice în proiectul de instruire,
-         Înțelepciune şi har în relațio- narea cu slujitorii bisericilor turce,
-         Dedicare   şi   entuziasm   în lucrarea echipei păstorilor turci,
-         Curaj şi pasiune pentru creştinii turci în vestirea Evangheliei.

„...Este prea puțin lucru fii Robu Meu ca ridici semințiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşițele lui Israel. De aceea, Te pun fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.” Isaia 49:6

17 iunie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Familiile Martirilor Creștini

După cum arăta, era un bărbat obişnuit. Din punct de vedere spiritual era un uriaş!
Pentru credinţa sa în Hristos şi datorită faptului că a adus la Hristos zeci de musulmani, i-a ucenicizat şi păstorit, a fost arestat şi i s-a intentat proces. În sala de judecată, în faţa judecătorilor, avocaţilor şi publicului, el a declarat Împărăţia lui Hristos cu putere şi curaj. Nu a mai existat vreodată un grup atât de mare de musulmani care să audă Evanghelia atât de simplu, clar şi cu putere. Autorităţile musulmane au fost furioase. L-au executat. Fiul lui, un tânăr în jur la 25 de ani este la rândul lui un uriaş care a continuat să poarte torţa şi moştenirea tatălui său în rândul propriului popor. El este pastor al unei biserici, şi îi aduce pe cei pierduţi în Împărăţie. Sute de mii de creştini sunt martirizaţi în fiecare an.
V-aţi gândit vreodată ce se întâmplă cu familiile lor? În această săptămână ne vom ruga pentru aceste familii.

Pentru familiile martirilor:
-         să accepte fară împotrivire voia lui Dumnezeu pentru viețile lor,
-         vindecare emoțională și mângâiere în această vreme de necaz şi pierderi,
-         prezenţa divină să fie tăria, puterea și încrederea lor.
-         cele necesare traiului – de multe ori cel care aducea venitul familiei era cel care nu mai este printre ei,
-         să fie o mărturie copleșitoare în lume și să continue slujirea începută de cel ucis pentru credința în Hristos.

Martiri Creștini
• în 2000 de ani, cca. 70 milioane de creștini au plătit cu viața pentru credința lor.
• 45,5 milioane au fost martirizați în secolul XX, mai mult decât în celelalte secole la un loc.
• 171.000 de crestini în fiecare an își pecetluiesc cu sangele lor credința în Hristos.

Au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de
toate, prigoniţi, munciţi – ei, de care lumea nu era vrednică – Evrei 11:37

10 iunie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: N.L.T. India

N.L.T.  este trimisă de   Biserica Betania din Sibiu.
A absolvit Facultatea de Litere și Arte, cât și Colegiul Biblic și de Misiune „Betania” din Sibiu.
În 2009 și 2010 a fost în două călătorii misionare în Patna Bihar și Siliguri West Bengal, India.
A ales să se implice pe termen lung în India în alfabetizare și educație creștină.
E implicata in educație creştină şi seculară, consiliere spirituală, plantare de biserici și lucrare socială

INDIA
•   Populația: 1,2 miliarde
•   Capitala: New Delhi
•   Religie: hinduși 75%
•   Crestini evanghelici: 2,4%

Să ne rugăm:
Obținerea   vizei   pe   termen lung;
Înțelepciune şi călăuzire în lucrarea pe care o face;
Eficiența lucrării în echipă;
Călăuzire divină pentru liderii de grupuri;

Motto - „Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi.  Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.” 1Timotei 4:15-16.

3 iunie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Umplere cu Duhul Sfânt

Înainte ca Isus să se întoarcă la Tatăl, a promis că Îl va trimite pe Duhul Sfânt să fie Mângâietorul şi călăuza noastră pentru a ne împuternici să fim martorii Lui. Această promisiune a fost împlinită în ziua Cincizecimii.
În această duminică sărbătorim Cincizecimea pentru a celebra darul lui Dumnezeu pentru Biserică, Duhul Sfânt. Fără puterea Duhului Sfânt realizăm puţine lucruri în viaţa de creştini, cu atât mai puţin în evanghelizare şi misiune.
De-a lungul secolelor, Duhul Sfânt L-a revelat pe Hristos multor musulmani în
diferite părţi ale lumii. Numărul mare de musulmani care s-au întors la Hristos în Indonezia în anii 1960 şi 1970, şi în unele părţi ale Africii, poate fi atribuit în principal lucrării pline de putere a Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt în lumea musulmană
-         În islam Duhul Sfânt nu este considerat Dumnezeu.
-         Mulți Îl confundă pe Duhul Sfânt cu Arhanghelul Gavril.
-         O mare parte a musulmanilor s-au convertit la Hristos în urma unei intervenții supranaturale a Duhului Sfânt.

Să ne rugăm:
-         ca Duhul Sfânt să umple pe fiecare musulman convertit cu puterea și prezența Sa.
-         ca Duhul Sfânt să-i sfințească și să-i călăuzească spre adevăr.
-         ca Domnul să-i ajute să învingă mediul ostil față de Evanghelie și de creștini, trăind și acționând prin Duhul Sfânt.
-        să fie înflăcărați de Duhul lui Dumnezeu, rugându-se și mijlocind pentru lumea pierdută.
-         să exprime, prin viața lor cu Duhul, maiestatea și puterea lui Dumnezeu.

După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Ioel 2:28