22 Aprilie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Hindusii din INDIA

Apostolul Toma a predicat vestea bună a Evangheliei în India, în anul 52  d.Hr. Dar astăzi creștinii sunt doar 2,4% iar adepții religiei hinduse sunt 75% din populație.
Perioada colonială a făcut ca muncitorii indieni exporte hinduismul în lume. Astăzi sunt enclave în țările din Pacific.
În lumea civilizată a prins tot mai mult ideea de meditație transcendentală, incantații, guru...
India are nevoie de o armată de misionari şi de un plan complex de evanghelizare.
Populația cea mai săracă, taliții, au ales creştinismul în bloc în ultimii ani.
Există 600,000 de sate în India, dintre care cele mai multe nu au auzit Evanghelia. Dacă
1,000 de echipe ar evangheliza în fiecare zi câte un sat, le-ar trebui 10 ani!
În India trebuie avută în vedere uriaşa nevoie fizică a oamenilor şi împletită cu Evanghelia.
Hinduşii pot fi câştigați prin evanghelizarea prieteniei, nu a confruntării.

INDIA
•   Populația: 1.21 miliarde, a doua țară a lumii după numărul de locuitori.
•   Economia: eminamente agrară
•   Capitala: New Delhi
•   Religia: 75% hinduși, 10% musulmani
•   Creștini evanghelici: 2,4%

Să ne rugăm:
-       Pentru libertatea minorităților religioase şi etnice. Mai multe state au adoptat legi anti-convertire.
-     Pentru gestionarea situației economice cu înțelepciune. India are cel mai mare număr de săraci din lume, este a patra țară din lume după numărul de milionari și are cea mai mare discrepanță dintre bogați şi săraci.
-        Pentru mântuirea acestei mari mulțimi de oameni. Domnul să aibă biruință asupra tuturor zeilor Indiei și inimile oamenilor să fie atrase spre El.

Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățişare a lucrurilor care 
sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos 
decât pământul.Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti.” 
Exod 20:4,5
15 Aprilie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Credința în Învierea lui Isus

Astăzi, întreaga creștinătate sărbătorește învierea lui Isus din morți. Moartea și învierea Lui   sunt piatra   unghiulară    credinței creștine.
Însă în religia islamică Isus este considerat doar un mesager al lui Dumnezeu, un profet care a fost trimis să-i conducă pe Israeliți.
Mesajul Său a fost transmis printr-o nouă Scriptură, Incil (Evanghelia). Coranul spune că  Isus S-a  născut  din  fecioara  Maria  prin porunca lui Dumnezeu.
Tot   prin   porunca   lui   Dumnezeu,   Isus putea înfăptui miracole. Ca alți profeți din islam, Isus a fost considerat un foarte bun musulman (adică s-a dedicat în totalitate lui Dumnezeu).
Dar musulmanii nu cred Isus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce și a înviat dintre cei morți.
În   ultimii   ani   foarte   mulți   musulmani au făcut apel la cartea „Evanghelia după Barabas” pentru a demonstra că Isus a fost de fapt un musulman foarte devotat.

Învierea lui Isus:
-         Mormântul lui Isus este gol,
-         Giulgiul în care a fost îmbălsămat era neatins,
-         Mulți ucenici L-au văzut înviat și au pecetluit această mărturisire cu sângele lor,
-         Viețile  celor    care    L-au    văzut    au    fost transformate radical în urma învierii.

Ne rugăm:
-     ca toți credincioşii islamici să vadă în adevăr că Isus a fost mereu supus Tatălui, dar El a fost mai mult decât un simplu profet.
-    ca  musulmanii   primească revelația  întrupării Fiului    lui Dumnezeu, a morții Sale răscumpărătoare pe   cruce   și a  învierii  glorioase  dintre  cei morți,
-     Fie ca Dumnezeu le deschidă ochii musulmanilor cu privire la erorile strecurate în  „Evanghelia după Barabas”

Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Luca 24:5

8 Aprilie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Orașele Lumii

Deja din 2010, trei din patru oameni locuiesc la oraş. Astăzi există peste 550 de oraşe care au peste 1 milion de locuitori, 24 sunt super-oraşe, cu peste 10 milioane.
Creştinii  tind   se  îndepărteze  de  oraşe şi le privească drept centre ale răului, ale păcatului. Dar Dumnezeu este interesat de oraşe şi vrea salvarea lor. „Şi mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!” (Iona 4:11)
În această  duminică, creştinătatea sărbătoreşte  Duminica  Floriilor.  Ne  amintim că Isus a intrat într-un mare oraș, în Ierusalim, triumfător, dar totuşi smerit.   Mulțimea avea crengi de finic şi şi-a așternut hainele pe jos pe stradă. Şi-au ridicat vocile în adorare şi laudă. În felul acesta erau întâmpinați cuceritorii şi regii când se întorceau de la un război în care avuseseră o victorie.
Oraşele sunt mai uşor de atins decât satele, cel puțin în țările închise pentru Evanghelie, unde tradiția de la sate este foarte greu de învins.

 Orașe Mari
•   1.Tokyo, Japonia        - 34.000.000 locuitori
•   2.Seul, Coreea de Sud   - 24.400.000 locuitori
•   3. Guangzhou, China    - 24.200.000 locuitori
•   4. Mexico City, Mexic   - 23.400.000 locuitori
•   5. Delhi, India            - 23.200.000 locuitori
•   6. Mumbai, India     - 22.800.000 locuitori
•   7. New York, SUA     - 22.200.000 locuitori

 Să ne rugăm

Doamne Isuse, totul a fost creat de Tine şi pentru slava Ta – oraşele şi popoarele, împăraţii şi împărăţiile, conducătorii şi autorităţile.
Ai fi putut intra în Ierusalim într-un car de aur dar ai ales să intri călare pe un măgăruş.
Mă rog ca să intri în acelaşi mod triumfător în oraşe şi cetăţi care sunt cunoscute ca fiind fortăreţe ale răului.
Te rog pătrunde în inima oamenilor şi schimbă-i. Fie ca mulţi Te cunoască în această săptămână ca Eliberatorul, Răscumpărătorul şi Regele lor veşnic.

 De aceea Te slăvesc popoarele puternice, şi cetățile neamurilor puternice se tem de Tine.         Isaia 25:3