15 Aprilie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Credința în Învierea lui Isus

Astăzi, întreaga creștinătate sărbătorește învierea lui Isus din morți. Moartea și învierea Lui   sunt piatra   unghiulară    credinței creștine.
Însă în religia islamică Isus este considerat doar un mesager al lui Dumnezeu, un profet care a fost trimis să-i conducă pe Israeliți.
Mesajul Său a fost transmis printr-o nouă Scriptură, Incil (Evanghelia). Coranul spune că  Isus S-a  născut  din  fecioara  Maria  prin porunca lui Dumnezeu.
Tot   prin   porunca   lui   Dumnezeu,   Isus putea înfăptui miracole. Ca alți profeți din islam, Isus a fost considerat un foarte bun musulman (adică s-a dedicat în totalitate lui Dumnezeu).
Dar musulmanii nu cred Isus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce și a înviat dintre cei morți.
În   ultimii   ani   foarte   mulți   musulmani au făcut apel la cartea „Evanghelia după Barabas” pentru a demonstra că Isus a fost de fapt un musulman foarte devotat.

Învierea lui Isus:
-         Mormântul lui Isus este gol,
-         Giulgiul în care a fost îmbălsămat era neatins,
-         Mulți ucenici L-au văzut înviat și au pecetluit această mărturisire cu sângele lor,
-         Viețile  celor    care    L-au    văzut    au    fost transformate radical în urma învierii.

Ne rugăm:
-     ca toți credincioşii islamici să vadă în adevăr că Isus a fost mereu supus Tatălui, dar El a fost mai mult decât un simplu profet.
-    ca  musulmanii   primească revelația  întrupării Fiului    lui Dumnezeu, a morții Sale răscumpărătoare pe   cruce   și a  învierii  glorioase  dintre  cei morți,
-     Fie ca Dumnezeu le deschidă ochii musulmanilor cu privire la erorile strecurate în  „Evanghelia după Barabas”

Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Luca 24:5

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu