Săptămâna 09 - Duminică, 27 Februarie 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Simona Caba – Mozambic

Simona este trimisă de biserica Betel din Oradea. Slujeşte în biserica din Massandza, în mijlocul junglei, biserică formată în majoritate din copii, tineri şi femei.
Mozambic este o ţară situată în SE Africii, cu o populaţie de aproximativ 22 milioane locuitori. Este una dintre cele mai sărace ţări din lume, cu peste 300.000 de orfani, iar aproximativ 25% din populaţie sunt infectate cu HIV.
Simona este implicată în lucrarea cu tinerii, organizând cursuri biblice pentru echiparea acestora pentru lucrarea de evanghelizare.
În ciuda obstacolelor, credincioşii au reuşit să construiască mai multe biserici mai aproape de zonele încă neevanghelizate.
În cadrul conferinţelor organizate, mulţi tineri şi-au predat viaţa Domnului Isus şi au fost umpluţi cu Duhul Sfânt.


Motive de rugăciune:


Dumnezeu să poarte de grijă noii generaţii de tineri creştini din Mozambic, să îi ajute să stea aproape de El şi să Îl propovăduiască în familiile lor.
Protecţie pentru Simona în călătoriile pe care le face în zone izolate şi îndepărtate.
Înţelepciune şi călăuzire în lucrare.

Săptămâna 08 - Duminică, 20 Februarie 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru:Statutul femeilor în lumea islamică

      
     În islam, un bărbat se poate căsători cu patru soții, pe când o femeie poate lua de soț un singur bărbat. Chiar profetul Mohamed a avut mai multe soții, astfel că urmarea modelului său este considerată o virtute.
  În anumite cazuri, femeia poate fi bătută fără ca aceasta să ridice probleme de natură morală.
  Restricţiile pentru femei sunt foarte multe.
  Partea de moştenire a unui bărbat este dublă faţă de cea a unei femei. În timp ce un bărbat se poate căsători cu o nemusulmancă, o femeie nu se poate căsători  decât cu un musulman.
  Câştigarea femeilor pentru Hristos este foarte dificilă din pricina faptului că o femeie cu greu poate ajunge să aibă legături cu persoane din afara căminului. Iar dacă cineva reuşeşte să îi prezinte Evanghelia, decizia de a se converti este  urmată de mari represalii, divorţ, despărţire de copii, umilire publică etc.

Rugăciune:

 - Pentru toate femeile musulmane — să ajungă să Îl cunoască pe Mesia prin: radio, prieteni, literatură creştină, televiziune sau altele.
 - Pentru  acele femei care au nevoie de vindecare lăuntrică şi restaurare după tragediile prin care au trecut. Săptămâna 07 - Duminică, 13 Februarie 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Agenţia Penticostală de Misiune Externă


Prin activitatea APME misionarii români trimişi de bisericile locale beneficiază de un sprijin specializat în domeniul lucrării misionare. Slujind bisericilor penticostale din țară și din Diaspora, APME constituie un element vital în dezvoltarea misiunii externe a românilor.
            Viziunea APME îşi găseşte rădăcinile în porunca Mântuitorului nostru Isus Hristos dată ucenicilor Săi înainte de a se înălţa la Cer: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”  Matei 28:18
Având ca temelie Marea Trimitere, APME își propune ca în următorii 10 ani, în dependență de Dumnezeu și în parteneriat cu bisericile locale, să trimită și să susțină cel puțin 200 de misionari români pe termen lung, împlinind astfel porunca Domnului Isus de a face ucenici din toate națiunile.
Pentru împlinirea acestei viziuni APME se implică activ în:
 • Recrutarea şi trimiterea de misionari în alte ţări.
 • Organizarea unor călătorii de misiune pe termen scurt şi mediu, în vederea stabilirii apoi pe termen lung a misionarilor în ţările studiate.
 • Oferirea de asistenţă misionară bisericilor româneşti pentru alcătuirea unui plan propriu de misiune (proiecte de misiune, organizarea comitetelor de misiune, echipelor de rugăciune, conferinţelor de misiune, bugete de misiune etc.)
 • Elaborarea unor proiecte de susţinere financiară a misionarilor,
 • Consilierea şi ajutorarea bisericilor locale în vederea susţinerii misionarilor şi în elaborarea unor proiecte comune de misiune.
 • Reprezentarea intereselor misionarilor în relaţie cu autorităţile române sau internaţionale.
 • Oferirea de asistenţă spirituală şi juridică misionarilor români.
 • Publicarea de materiale informative despre misiunea mondială.
 • Organizarea de conferinţe, seminarii şi ateliere având ca temă misiunea externă şi vestirea Evangheliei în culturi diferite
 • Distribuirea de înregistrări, cărţi, reviste şi pliante specifice misiunii,
 • Colaborarea cu misionari din alte ţări şi cu alte organizaţii misionare, atât în dezvoltarea unor proiecte comune de misiune, cât şi în vederea trimiterii de misionari.
Motive de rugăciune:

- Trimiterea şi susţinerea, în parteneriat cu bisericile locale, a cel puţin 200 de misionari români pe termen lung.
- Relaţii calde în Consiliul Director şi în Comitetul de referinţă şi o bună colaborare cu toate bisericile din România.  

Săptămâna 06 - Duminică, 06 Februarie 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Creștinii persecutați

Numele meu este Abdou. Ca aproape toţi oamenii din tribul meu din Togo, am fost crescut în religia musulmană. Deoarece aveam doar o cunoaştere sumară a Coranului, nu eram foarte constant la rugăciunile din moschei, dar totuşi îl iubeam pe Dumnezeu.

Am început să citesc câteva cărţi şi despre Isus şi, împreună cu un prieten, am participat la câteva întâlniri creştine secrete. Când tatăl meu a aflat, m-a forţat să plec de acasă, iar relaţia cu familia mea s-a deteriorat. Tatăl meu m-a dezmoştenit şi mi-a spus nici să nu particip la înmormântarea lui.

Din fericire, câţiva credincioşi în Mesia mi-au acordat ajutor.

După câţiva ani de strădanii de a-mi lua diploma de absolvire a liceului, am reuşit şi în 2007 chiar am putut să dau examen pentru facultate. Câţiva credincioşi m-au primit în casa lor. Trăim foarte simplu, dar cresc în relaţia mea cu Isus.

Rugăciune:

- Rugaţi-vă pentru Abdou şi pentru alţi tineri ca el care au de înfruntat respingerea familiei şi ameninţările fundamentaliştilor.

- Dumnezeu sa dea curaj bisericilor pentru a înconjura cu dragoste pe cei care, datorita numelui lui Isus, au pierdut dragostea prietenilor.