Săptămâna 07 - Duminică, 13 Februarie 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Agenţia Penticostală de Misiune Externă


Prin activitatea APME misionarii români trimişi de bisericile locale beneficiază de un sprijin specializat în domeniul lucrării misionare. Slujind bisericilor penticostale din țară și din Diaspora, APME constituie un element vital în dezvoltarea misiunii externe a românilor.
            Viziunea APME îşi găseşte rădăcinile în porunca Mântuitorului nostru Isus Hristos dată ucenicilor Săi înainte de a se înălţa la Cer: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”  Matei 28:18
Având ca temelie Marea Trimitere, APME își propune ca în următorii 10 ani, în dependență de Dumnezeu și în parteneriat cu bisericile locale, să trimită și să susțină cel puțin 200 de misionari români pe termen lung, împlinind astfel porunca Domnului Isus de a face ucenici din toate națiunile.
Pentru împlinirea acestei viziuni APME se implică activ în:
 • Recrutarea şi trimiterea de misionari în alte ţări.
 • Organizarea unor călătorii de misiune pe termen scurt şi mediu, în vederea stabilirii apoi pe termen lung a misionarilor în ţările studiate.
 • Oferirea de asistenţă misionară bisericilor româneşti pentru alcătuirea unui plan propriu de misiune (proiecte de misiune, organizarea comitetelor de misiune, echipelor de rugăciune, conferinţelor de misiune, bugete de misiune etc.)
 • Elaborarea unor proiecte de susţinere financiară a misionarilor,
 • Consilierea şi ajutorarea bisericilor locale în vederea susţinerii misionarilor şi în elaborarea unor proiecte comune de misiune.
 • Reprezentarea intereselor misionarilor în relaţie cu autorităţile române sau internaţionale.
 • Oferirea de asistenţă spirituală şi juridică misionarilor români.
 • Publicarea de materiale informative despre misiunea mondială.
 • Organizarea de conferinţe, seminarii şi ateliere având ca temă misiunea externă şi vestirea Evangheliei în culturi diferite
 • Distribuirea de înregistrări, cărţi, reviste şi pliante specifice misiunii,
 • Colaborarea cu misionari din alte ţări şi cu alte organizaţii misionare, atât în dezvoltarea unor proiecte comune de misiune, cât şi în vederea trimiterii de misionari.
Motive de rugăciune:

- Trimiterea şi susţinerea, în parteneriat cu bisericile locale, a cel puţin 200 de misionari români pe termen lung.
- Relaţii calde în Consiliul Director şi în Comitetul de referinţă şi o bună colaborare cu toate bisericile din România.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu