Săptămâna 35 - Duminică, 28 August 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Mântuire în luna Ramadan


David, un creştin convertit al cărui nume adevărat este ţinut anonim din motive de securitate, a împărtăşit cu misiunea cum a auzit vocea lui Isus în timpul Ramadanului prin rugăciunile unei femei creştine. 
David spune că “femeia creştină a mărturisit: “Mă rugam pentru tine de fiecare dată când te vedeam că intri în moschee.
Este uimitor să vezi cum Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune.” Ea a fost foarte surprinsă pentru că niciodată nu a crezut că eu pot deveni creştin. În ochii ei eram foarte greu de convins.
“Acest lucru mereu va rămâne în inima mea, să ştiu că rugăciunile mele sunt auzite şi prin ele se face o diferenţă în viaţa cuiva.”

Motive de rugăciune:
 Să ne rugăm pentru toţi creştinii care au intrat în această lună în contact cu musulmanii, ca Dumnezeu să le dea în continuare izbândă, înţelepciune, blândeţe şi curaj în prezentarea adevărului. 
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi musulmanii cu mântuire!


Săptămâna 34 - Duminică, 21 August 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Participanţii la Rugăciunea de Vineri


În fiecare vineri după–masă, milioane de musulmani merg spre moscheile lor. În unele locuri toţi locuitorii merg la moschee şi ascultă predica ţinută de liderul religios. Deseori, predica este ţinută de conducătorul rugăciunii (Imam).
O predică tipică va conţine îndrumare spirituală şi morală pentru viaţa de zi cu zi.
În timpul predicii se citesc pasaje din Coran, dându-se exemple din viaţa lui Mohamed şi din istoria islamică. În unele ţări musulmane predicatorii folosesc predicile lor pentru a-i îndemna pe părinţi să nu lase televiziunea şi internetul să domine viaţa copiilor lor.
Guvernele deseori dau instrucţiuni liderilor religioşi, în funcţie de orientarea politică.
Femeile nu participă la închinarea de la moschee alături de soţii lor, ci stau într-un loc separat.

Rugăciune:
Rugaţi-vă pentru liderii moscheilor care predică astăzi. Fie ca zelul lor pentru Dumnezeu să fie înrădăcinat în adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu (Romani 10:1-4). Fie ca Domnul să se reveleze predicatorilor islamici (Rugaţi-vă pentru aceşti oameni care predică în ţara noastră, în Dobrogea şi în centrele universitare.)

Săptămâna 33 - Duminică, 14 August 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Propovăduire creştină in luna Ramadan


Musulmanii de pe întreg pământul sunt la mijlocul perioadei Ramadanului.
În această perioadă mulţi musulmani îşi fac timp pentru a căuta cu adevărat pe Dumnezeu şi adevărul.
Acesta este un timp în care ei se gândesc la Dumnezeu şi la religie.
De aceea Ramadanul este un timp ideal pentru a începe o conversaţie despre Isus, după cum spunea un misionar: „Acum putem intra uşor în discuţie cu musulmanii referitor la învăţăturile lui Isus, fiindcă ei susţin că Isus este unul dintre profeţii lor.”
Ei bine, noi le spunem că, dacă ei cred că Dumnezeu L-a trimis pe Isus, atunci este bine să citească Evanghelia lui Isus. Mulţi musulmani sunt gata să primească Noul Testament şi doresc să citească din el.

Motive de rugăciune:
În timpul lunii Ramadan, considerată cea mai sfântă lună din islam, misiunile creştine planifică să distribuie Nou Testamente şi să utilizeze emisiunile TV pentru a ajunge la musulmani cu mesajul despre creştinism. Să ne rugăm ca mulţi să audă Cuvântul lui Dumnezeu şi să vină la credinţă.


Săptămâna 32 - Duminică, 7 August 2011 - În această săptămână ne vom ruga pentru: Urmaşii profetului Mahomed

Mahomed este proclamat de către toţi musulmanii ca ultimul şi cel mai mare profet. Mahomed nu este sub nicio formă considerat divin, nici nu este venerat, dar este luat drept model de către toţi musulmanii în ceea ce priveşte felul în care ar trebui să se comporte. S-a născut în 570 d. Hr. în Mecca, oraş în Arabia Saudită.
Se presupune că la vârsta de 40 de ani, în anul 610 d.Hr., Mahomed a început să primească revelaţii şi indicaţii despre care credea că sunt de la Arhanghelul Gavril (Gibrail în arabă). Aceste “revelaţii” formează baza Coranului.
El a interzis închinarea la idoli şi a stabilit ordine civilă şi religioasă în Medina şi în cele din urmă în Mecca. Mahomed a murit în 632 d.Hr. în Medina, Arabia Saudită.
În timpul vieţii sale Mahomed a întâlnit mulţi oameni care erau cel puţin creştini nominali. De asemenea, el şi-a însuşit multe idei religioase şi obiceiuri de la evreii care locuiau în regiunile Mecca şi Medina. Ideile, practicile şi istoria evreilor şi a creştinilor sunt foarte prezente în Coran, însă sunt des redate deformat.

Rugaciune: 

Sunt milioane de musulmani care poartă numele Mahomed peste tot în lume. Rugaţi-vă pentru toţi aceştia şi pentru familiile lor să vină la credinţă în Mesia (vezi Fapte 4:12, Filipeni 2:10).