2013 - Calendar de rugaciune pentru misiunea interna si externa


            Vă salutăm în Numele Domnului Isus Hristos și dorim ca Duhul Sfânt să împuternicească biserica în așa măsură încât voia Tatalui ceresc să fie împlinită pe deplin în localitatea în care El v-a așezat.
            Voia lui Dumnezeu, așa cum ne este descoperită pe paginile Scripturii,  este ca toți oamenii să fie mântuți și să vină la cunoștința adevărului (1 Tim 2:4). Pentru ca aceasta să se realizeze apostolul Pavel arată că rugăciunea pentru mântuirea oamenilor trebuie să aibă un loc central în viața bisericii: „ Vă îndemn dar înainte de toate să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii...” (1 Tim 2:1).
            Pentru a ajuta biserica să  mijlocească în mod concret și statornic pentru mântuirea neamului nostru dar și a oamenilor din lumea întreagă, Departamentul de Evanghelizare si Misiune al Cultului Creștin Penticostal (DEM) împreună cu Agenția Penticostală de Misiune Externă (APME) vă pun la dispoziție Calendarul de rugăciune pe anul 2013.
            Vă îndemnăm să îl folosiți la timpul de rugăciune din fiecare duminică (sau la programele de rugăciune de peste săptămână) și pe lângă rugăciunile specifice bisericii dumneavoastră să mijlociți și pentru țara noastră și pentru mântuirea lumii, pentru că acest fel de slujire, prin rugăciune, este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu” (1 Tim 2:3).

30 Decembrie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Diaspora Penticostală Română


      Mai mult de 10 milioane de vorbitori de limba română trăiesc în afara granițelor României. Ei pot fi evanghelizați de zecile de mii de penticostali români din diaspora. Diaspora penticostală română poate sluji acești oameni din afara țării fără să învețe o altă limbă. Niciun alt grup evanghelic nu are această oportunitate. Există câteva diferențe culturale la care românii trebuie să se adapteze, dar aceste diferențe nu sunt așa de mari ca pentru misionarii din vest.
            În unele țări, penticostalii români sunt mai mulți decât penticostalii țării respective. Mulți din diaspora penticostală care cunosc limba poporului pot atinge întreaga țară gazdă cu Evanghelia Domnului Isus.

Diaspora Română
            Moldova 5.200.000
            Europa 5.000.000
            America 1.400.000
            Asia 308.300
            America Latină 24.000
            Australia 23.000
            Africa 3.500
Să ne rugăm pentru:
-         viziune evanghelistică și unitate în rândul bisericilor penticostale române din diaspora.
-         înțelepciune și îndrăzneală pentru vestirea Evangheliei atât conaționalilor români cât și băștinașilor.
-         Pastori și slujitori cu pasiune pentru Împărăția lui Dumnezeu în fiecare biserică.

23 Decembrie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Nașterea Domnului în inimi musulmane


            Ce înseamnă Crăciunul pentru un musulman?
            În lumea musulmană, Crăciunul nu este sărbătorit public. Pentru mulţi musulmani, Crăciunul reprezintă o petrecere mare a creştinilor, un ospăţ cu multe mâncăruri asortate şi cu băuturi alcoolice.
            Deşi musulmanii acceptă naşterea miraculoasă a lui Hristos din fecioară, mesajul biblic al Întrupării Fiului lui Dumnezeu este respins de către aceştia, care nu acceptă că „Allah ar avea un Fiu”.
            Poate că acest mesaj ar avea un efect mai bun dacă noi, creştinii, am renunţa la căile superficiale în care este sărbătorită Naşterea Mântuitorului, folosind această ocazie pentru a proclama măreţia Sa, rugându-ne pentru cei pierduţi şi lucrând în unitate pentru evanghelizarea lumii.
           
            Sarbătoarea Nașterii Domnului
• Islamicii cred că Isus a fost născut în mod supranatural prin fecioara Maria
• ei nu cred că Domnul Isus este Dumnezeu întrupat ci doar un mare profet
• mulți nu știu că astăzi se sărbătorește Nașterea lui Isus ci cred că e o festivitate legată de „unmoș gras îmbrăcat în haine roșii”

            Să ne rugăm:
-         Să mulţumim pentru nădejdea mântuirii pe care ne-o aduce doar Hristos cel întrupat. Miliarde de oameni au nevoie de aceasta.
-         Să facem din Crăciun o ocazie în care să îi îndemnăm pe musulmani să se închine şi să Îl laude pe Dumnezeu pentru darul Său minunat trimis din cer: Isa Al Masih (Isus).

            Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” Isaia 9:6

16 Decembrie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Creștinii Nominali

  Una dintre cele mai mari crize cu care creştinismul se confruntă astăzi este creștinismul nominal. Un creștin nominal se declară creștin dar nu se angajează în trăirea și slujirea creștină. „Trebuie să îi evanghelizăm şi pe cei care sunt botezaţi...”
Creștinul nominal se duce la biserică pentru că așa a învățat, pentru lărgirea orizontului cultural, din sentimentalism sau din motive de tradiție a familiei.
            Datorită acestei “religii creştine”, mulţi nu ajung să cunoască ce înseamnă creştinismul practic și nu ajung niciodată să aibă o relaţie personală cu Isus, ceea ce ar presupune de fapt creştinismul biblic, autentic.
            Două miliarde de oameni pretind că sunt creştini. În Finlanda, de exemplu, 93% se declară luterani, dar 5% merg la biserică, şi doar 1% se împărtăşesc.
            Trebuie să ne concentrăm şi pe evanghelizarea creştinilor nominali.

            Creștini pe Glob
-         Catolici - 1.2 miliarde
-         Protestanți - 699 milioane
-         Ortodocși - 260 milioane
-         Monifiziți - 81 milioane
-         Anglicani - 77 milioane
-         Netrinitarieni - 36 milioane

            Să ne rugăm:
-         creștinii nominali să aibă o descoperire reală a Dumnezeului pe care pretind că Îl cunosc;
-         toți creștinii nominali să iasă din starea de căldicel și să fie în clocot pentru Împărăția lui Dumnezeu;
-         o trezire autentică în Biserica Ortodoxă din România și între preoții ortodocși. O mare mulțime de preoți să experimenteze nașterea din nou și să infuențeze creștinii nominali din bisericile lor.

Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Evrei 8:11

9 Decembrie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Maria L.


       Maria este trimisă de Biserica Betleem din Medgidia. A absolvit Institutul Politehnic Timişoara și cursurile Centrul Românde Studii Transculturale din Constanţa în anul 2004, după care a slujit ca voluntar în Dobrogea, în biserici româneşti şi turceşti.
      S-a implicat cu precădere în lucrarea cu femeile, conducând mai multe grupuri de studiu biblic şi în lucrarea de alfabetizare a femeilor musulmane şi a copiilor. În 2011 s-a înscris la școala de limbă turcă din Istanbul și a ajutat la comunicarea cu persoanele care doresc să studieze Biblia prin corespondență.
Slujește în Turcia alături de o echipă în ucenicizare într-un proiect de evanghelizare printre femeile musulmane.
            Condiţia femeii din lumea islamică necesită o abordare specifică evanghelizării.
           
            TURCIA
            72,5 milioane locuitori
            • religie: 98% musulmani
            • creștini evanghelici: 0.005%
            • Istanbul - 18 milioane de locuitori

            Să ne rugăm:
-         Viză pe termen lung,
-         Protecţie spirituală, emoţională și fizică,
-         Sănătate,
-         Învăţarea limbii turce,
-  Înţelepciune şi călăuzire divină în abordarea femeilor musulmane, în evanghelizarea şi ucenicizarea lor.

            „Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi.” Daniel 11:32

2 Decembrie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Evanghelizarea României


            În România există 1.102 comune care nu au nicio biserică evanghelică.
            În total, există 9.638 de sate fără nicio biserică evanghelică.
            Deși nevoia este mare în zona rurală, trebuie să ne amintim că procentul creștinilor evanghelici este mult mai mic în zonele urbane.
            În total, în orașe există 230.375 creștini evanghelici în comparație cu 283.380 în zonele rurale.
            Astăzi sunt în România 21 de orașe fără biserici evanghelice si 20 din aceste orașe se află în sud-estul României.
            La ora actuală în România există aproximativ 5.750 de biserici evanghelice. Față de anul 2000 numărul acestor biserici a crescut cu 700, adică anual s-au înființat în medie câte 100 de biserici.
            Este evident că facem progrese; dar mai este mult de făcut pentru a îndeplini sarcina pe care ne-a dat-o Isus.
           
            România
• Religia majoritară: creștinism ortododox
• Populație: 21.680.974
• 10.000 de sate nu au biserică evanghelică
• creștini evanghelici: 5,4%
• 21 de orașe nu au biserică evanghelică

            Să ne rugăm:
-         pentru trezirea și reforma adâncă a națiunii noastre prin pocăință și întoarcere la Domnul;
-         pentru unitate în familii și în biserici;
-         pentru restaurarea relațiilor între creștini prin iertare și pocăință;
-         pentru stabilitatea României - politică, socială, economică şi  financiară;
-         pentru o trezire autentică și venire la Hristos a multor preoți ortodocși care să ducă focul trezirii și întoarcerii la Dumnezeu în bisericile lor;

            Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântă moştenirea Ta! Fii păstorul şi sprijinitorul lor în veci. Psalmul 28:9