3 iunie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Umplere cu Duhul Sfânt

Înainte ca Isus să se întoarcă la Tatăl, a promis că Îl va trimite pe Duhul Sfânt să fie Mângâietorul şi călăuza noastră pentru a ne împuternici să fim martorii Lui. Această promisiune a fost împlinită în ziua Cincizecimii.
În această duminică sărbătorim Cincizecimea pentru a celebra darul lui Dumnezeu pentru Biserică, Duhul Sfânt. Fără puterea Duhului Sfânt realizăm puţine lucruri în viaţa de creştini, cu atât mai puţin în evanghelizare şi misiune.
De-a lungul secolelor, Duhul Sfânt L-a revelat pe Hristos multor musulmani în
diferite părţi ale lumii. Numărul mare de musulmani care s-au întors la Hristos în Indonezia în anii 1960 şi 1970, şi în unele părţi ale Africii, poate fi atribuit în principal lucrării pline de putere a Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt în lumea musulmană
-         În islam Duhul Sfânt nu este considerat Dumnezeu.
-         Mulți Îl confundă pe Duhul Sfânt cu Arhanghelul Gavril.
-         O mare parte a musulmanilor s-au convertit la Hristos în urma unei intervenții supranaturale a Duhului Sfânt.

Să ne rugăm:
-         ca Duhul Sfânt să umple pe fiecare musulman convertit cu puterea și prezența Sa.
-         ca Duhul Sfânt să-i sfințească și să-i călăuzească spre adevăr.
-         ca Domnul să-i ajute să învingă mediul ostil față de Evanghelie și de creștini, trăind și acționând prin Duhul Sfânt.
-        să fie înflăcărați de Duhul lui Dumnezeu, rugându-se și mijlocind pentru lumea pierdută.
-         să exprime, prin viața lor cu Duhul, maiestatea și puterea lui Dumnezeu.

După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Ioel 2:28

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu