26 Februarie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Încetarea violenţelor

Cei mai mulţi dintre musulmani sunt iubitori de pace. Totuşi, religia musulmană are unele elemente groaznice de violenţă construite în ea.
În Coran, toate referinţele făcute la adresa prieteniei, toleranţei şi acceptării celor din jur sunt puse înaintea celor care poruncesc şi laudă violenţa.
În teologia musulmană, dacă există vreo discrepanţă între două versete ale Coranului, primul este anulat de cel scris mai târziu. De exemplu: „Nu există constrângere în religie” (2.256), a fost scris înainte de următorul verset şi a fost anulat de acesta: „Luptaţi şi junghiaţi pe infideli” (9:5).
Orice sistem religios care autorizează violenţa şi promovează crima şi curăţirea religioasă este în mod fundamental incapabil de bunăvoință şi nu are capacitatea de a ajuta oamenii din punct de vedere spiritual.

Să ne rugăm:
Dumnezeule Atotputernic, sunt oameni care nu prea se gândesc în momentul în care săvârșesc astfel de acte criminale. Ei sunt înşelaţi şi abuzaţi de Satan, vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al oamenilor. Ridică-Te, o, Doamne, şi eliberează-i din strânsoarea Celui rău! Eliberează-i din lanţurile islamului!
Ajută-i să nu treacă în veşnicie cu mâinile vinovate de vărsare de sânge. Schimbă-le inimile prin dragostea şi puterea Ta. Fă din ei fiinţe noi prin Cruce și umple-i cu dragostea Ta.

Atentate Teroriste
• 11.09.2001 - USA - New York - 2752 morți
• 03.09.2004 - Russia - Beslan - 344 morți
• 11.03.2004 - Spain - Madrid - 201 morți
• 14.08.2007 - Iraq - Sinjar - 454 morți
• 26.11.2008 - India - Mumbai - 178 morți
• 07.03.2010 - Nigeria - Dogo - 528 morți
• 04.11.2011 - Nigeria - Potiskum - 150 morți

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (Matei 5:5, 9)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu