20 mai 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Ridicarea maramei necredinței

Un  „shroud”  este  un  material  textil  care slujește ca acoperitoare, este un văl. Apostolul Pavel scria despre un văl care acoperă  ca o măhramă grea inima și mintea popoarelor:   Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citeşte Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar, ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. 2 Corinteni 3:14-16
 Marama împiedică și astăzi se vadă lumina lui Hristos. Ea împidică vederea adevărului şi orbește sufletul să vadă slava lui Dumnezeu.
 Vălul pe care-l vedeți la multe femei musulmane, deşi este menit să indice modestie şi devotament religios, simbolic poate indica spre vălul care acoperă nevăzut inima musulmanilor,  bărbați, femei şi copii.

ȚĂRI CU CEA MAI NUMEROASĂ POPULAȚIE MUSULMANĂ
•   Indonezia          - 187 milioane musulmani
•   Pakistan            - 177 milioane musulmani
•   India                  - 172 milioane musulmani
•   Bangladesh       - 146 milioane musulmani
•   Iran                   - 74 milioane musulmani

Să ne rugăm
Mântuitor Atotputernic şi Măreţ,    imaginea    vizibilă    a unui Dumnezeu invizibil, sursa vieţii,  a  păcii  şi  a  bucuriei,  vin în prezenţa Ta cu bucurie şi aşteptare. Fie ca rugăciunile mele ajungă la Tine ca o jertfă de bun miros înaintea Tronului Tău.
Mă rog ca mulţi musulmani să-şi predea viaţa Ţie în această săptămână.
Dă la o parte vălul care le acoperă mintea şi fă-i să vadă Faţa lui Dumnezeu în Isus Hristos.

Dar, ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. 2Corinteni 3:16

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu