5 mai 2013 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru:


Învierea lui Isus - Astăzi, întreaga creștinătate sărbătorește învierea   lui   Isus   din morți.
Moartea și învierea Lui sunt piatra unghiulară a credinței creștine.
În religia islamică, Isus este considerat doar un mesager al lui Dumnezeu, un profet care a fost trimis să-i conducă pe Israeliţi. Musulmanii nu cred că Isus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, că a murit pe cruce și a înviat dintre cei morți. În ultimii ani, foarte mulţi musulmani au făcut apel la cartea „Evanghelia după Barabas” pentru a demonstra că Isus a fost de fapt un musulman foarte devotat.
Învierea lui Isus
-         Mormântul este gol.
-         Giulgiul în care a fost îmbălsămat era neatins.
-         Mulți ucenici L-au văzut înviat și au pecetluit această mărturisire cu sângele lor.
-         Viețile celor care L-au văzut au fost transformate.

Rugăciune - Misiune       
Învierea lui Isus
-         Toţi credincioşii islamici să vadă în adevăr că Isus a fost mereu supus Tatălui, dar că El a fost mai mult decât un simplu profet;
-         Cei care sunt departe de Adevar, să  primească  revelația  întrupării Fiului lui Dumnezeu, a morții Sale răscumpărătoare pe cruce și a învierii glorioase dintre cei morți;
-         Dumnezeu  să  le  deschidă  ochii  cu  privire  la erorile strecurate în „Evanghelia după Barabas”.

Rugăciune - România
Județul Dâmbovița

Viziune, protecție  și înțelepciune  divină  pentru slujitorii bisericilor;
Har și plinătate a Duhului în fiecare biserica;
Evanghelia să fie proclamta în toate localitățile județului.
Județul Dâmbovița
Situat în regiunea Muntenia, cuprinde 2 municipii, 5 orașe și 81 de comune înregistrând o populație de 501.996 locuitori.
Târgoviște este reședința de județ cu o populație de 89.930 locuitori. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu