20 aprilie 2014 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru:

Învierea lui Isus - Astăzi, întreaga creștinătate sărbătorește învierea   lui   Isus   din morți.
            Moartea și învierea Lui sunt piatra unghiulară a credinței creștine.
            În religia islamică, Isus este considerat doar un mesager al lui Dumnezeu, un profet care a fost trimis să-i conducă pe Israeliţi. Musulmanii nu cred că Isus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, că a murit pe cruce și a înviat dintre cei morți. În ultimii ani, foarte mulţi musulmani au făcut apel la cartea „Evanghelia după Barabas” pentru a demonstra că Isus a fost de fapt un musulman foarte devotat.


Învierea
            Mormântul este gol.
            Giulgiul în care a fost îmbălsămat era neatins.
            Mulți ucenici L-au văzut înviat și au pecetluit această mărturisire cu sângele lor.
            Viețile celor care L-au văzut au fost transformate.

Rugăciune - Misiune       
Învierea lui Isus
            Toţi credincioşii islamici să vadă în adevăr că Isus a fost mereu supus Tatălui, dar că El a fost mai mult decât un simplu profet;
            Musulmanii  să  primească  revelația  întrupării Fiului lui Dumnezeu, a morții Sale răscumpărătoare pe cruce și a învierii glorioase dintre cei morți;
            Dumnezeu  să  le  deschidă  ochii  cu  privire  la erorile strecurate în „Evanghelia după Barabas”.

Județele României:
Constanța
            Situat în regiunea Dobrogea, județul Constanța cuprinde  3  municipii,  9  orașe  și  58  de  comune înregistrând   o   populație   de   630.679   locuitori.
            Constanța este reședința de județ cu o populație de 310.471 locuitori.
Rugăciune - România
Județul Constanța
            Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii bisericilor;
            Instruirea slujitorilor în cadrul școlilor biblice existente;
            Har și plinătate a Duhului în biserici;
            Parteneri   și   resurse   pentru realizarea   viziunii   „constanța 2022” - 22 de biserici mamă care să planteze 44 de noi biserici până în anul 2022.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu