29 Ianuarie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Credincioşii secreți în funcţii înalte

Uneori nu este uşor să păstrezi o funcție guvernamentală înaltă şi, în acelaşi timp, să fii un ucenic al Dumnezeului adevărat.
Deşi Iosif, Neemia şi Daniel şi-au păstrat credința, dar şi funcțiile în mod onorabil şi cu succes, Obadia şi-a trăit credința cu mare risc pentru statutul său şi chiar pentru viața lui. El conducea palatul regal sub domnia Regelui Ahab al   Israelului. Regele şi Regina  trăiau o  viață  greşită,  se  închinau  unor  dumnezei străini şi îi persecutau pe cei care se închinau Domnului. Regina era hotărâtă să ucidă toți profeții Domnului. Obadia era un ucenic tainic al Domnului şi se închina Lui cu credincioşie. El a luat 100 dintre profeții Domnului şi i-a ascuns în  două  peşteri  şi  le-a  dat  apă  şi  mâncare  (1 Împărați 18:3-13).
Şi astăzi există oameni în funcții înalte. Aceştia sunt ucenici ai lui Isus Hristos, iar unii dintre ei sunt convertiți de la islam.

CREDINCIOȘI ÎN ASCUNS
•   În Scripturi găsim credincioși ai lui Dumnezeu în ascuns: Nicodim, Iosif din Arimateea sau Obadia sunt doar câteva exemple.
•   Și în lumea islamica sau în alte culturi în care creștinismul   este   interzis   există   numeroși creștini în ascuns.

Să ne rugăm:

Dumnezeule Atotputernic, laud numele Tău cel Sfânt şi mă bucur pentru fiecare persoană care are o funcţie înaltă şi care se închină lui Hristos.Fie ca ei să nu considere nimic atât de scump încât să nu-l jertfească pentru slava numelui Tău. Nici măcar propria viaţă.Fie ca ei fie eficienţi şi să îşi  facă  slujba  cu  competenţă, în faţa superiorilor lor şi pentru ţara lor.Mă rog ca fiecare persoană cu care se vor întâlni vreodată să ştie că ei aparţin lui Isus.

Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sunt cu tine; şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ți facă rău: vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate.   (Faptele Apostolilor 18:9-10)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu