8 septembrie 2013 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru:

„Musulmanii din România „Evanghelia aceasta  a  Împărăţiei va fi propovăduită în toată   lumea,   ca   să slujească de mărturie tuturor      neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Matei 24:14.
Comunitățile musulmane stabile s-au constituit pe teritoriul României abia în sec.   XIV - XV, ca urmare a instaurării suzeranității Porții Otomane asupra Principatelor Române, dar ele s-au dezvoltat mai ales în Dobrogea și în unele localități de-a lungul Dunării. Cei circa 70.000 de musulmani turci, tătari, albanezi etc. din România trăiesc grupați în 80 de comunități religioase teritoriale, rurale și urbane. Marea lor majoritate se află în județele Constanța (85%) și Tulcea (12%), restul (3%) în diferite centre urbane ca: București, Brăila, Călărași, Galați, Giurgiu, Turnu Severin și în alte localități.
Musulmanii din România
Circa 70.000 de credincioși musulmani sunt localizați în special în Dobrogea.
Activitatea religioasă este condusă de un muftiu, cu reședința în Constanța.
Seminarul Teologic Musulman funcționează în Dobrogea încă din anul 1610.

Rugăciune - Misiune
Musulmanii din România
Toți   musulmanii   din   România   să   audă,
Evanghelia într-un mod adecvat înțelegerii lor,
Etnia tătarilor care nu a fost încă evanghelizată - este singurul grup etnic din România între care nu există încă o biserică evanghelică,
Bisericile penticostale de limbă turcă din județul Constanța (Mangalia, Medgidia, Cobadin) și Tulcea (Babadag),
Domnul să întărească slujitorii care lucrează în aceste localități și să ajute la consilidarea acestor lucrări.
Rugăciune - România

Județul Neamț
Viziune,protecție și înțelepciune  divină  pentru slujitorii bisericilor,
Har   și   plinătate   a   Duhului în cele 34 de biserici și filii penticostale;
Biserici puternice și pline de Duhul Sfânt în fiecare oraș și localitate.
Județul Neamț

Situat în nord-estul României, cuprinde 5 orașe și 12 comune înregistrând o populație de 452900 locuitori. Municipiul Piatra Neamț este reședința de județ cu o populație de 104.914 locuitori. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu