30 septembrie 2012 - Săptămâna aceasta ne rugăm pentru: Ștefania B. - Asia


Este membră a Bisericii Penticostale Filadelfia (Nr. 11) din Cluj-Napoca. A terminat Facultatea de Istorie – Studii Iudaice din Cluj, respectiv două mastere în studii iudaice și lingvistică.
Lucrează în parteneriat cu APME și Wycliffe si se implica în proiectul de traducere a Bibliei pentru o limba vorbita din Asia de Sud Est.
Motto - „După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere
nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; şi strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Mîntuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie.
            Să ne rugăm:
-       Pentru procesul de învăţare a limbilor naţionale şi locale;
-       Sănătate şi protecţie;
-       Încurajarea credincioșilor locali;
-       Dumnezeu să se descopere celor care sunt flămânzi şi însetaţi după ceva mai mult decât le oferă religia lor (o prietenă a devenit credincioasă după ce a ascultat un program la radio);
-       Relaţii de prietenie cu localnicii şi, implicit, oportunităţi de a fi mărturie.

ASIA
• Populația: 4,1 miliarde
• Etnii: 4860
• Limbi: 2322
• Creștini 8.8%
• Evanghelici 3.5%
• Musulmani 26.4%

Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă. Habacuc 2:14

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu